Per a què serveix la progressió temàtica?

Per a saber com està distribuïda la informació en un text. I és que, es pot contar el mateix però de diferents maneres. Dependrà d’on vullguem focalitzar la informació.

La informació que es dóna al principi es denomina TEMA, i la que es va afegint, REMA.

Segons com es desenvolupe aquesta, la progressió podrà ser de 3 tipus:

Lineal

 

De tema constant

 

De temes derivats

Anuncios