Breakout de fonètica. Juguem i avaluem.

Any rere any, em quede amb la impressió que els resultats de les PAU no reflecteixen el treball dut a l’aula, ni el meu ni el dels alumnes. Si almenys ens deixaren revisar les correccions de les proves, tindríem la possibilitat de saber on hem fallat i què hem de millorar pel curs següent. Però no hi ha feedback.

Per intentar informar-me del que passa en realitat el dia fatídic de l’examen, intente parlar amb els estudiants perquè em conten quina part del temari han repassat menys o porten més fluixa. Normalment coincideixen dos continguts: la fonètica i la literatura.

Enguany han canviat el temari de literatura. Espere que siga més efectiu, parlant d’aprenentatge, poder centrar-nos en uns autors i obres determinats i no haver de memoritzar dades sobre diferents gèneres en una època determinada. El que teníem abans era difícil d’assolir. Ja veurem.

Pel que fa a fonètica, no he oblidat la petició que unes alumnes em férem quan arribàrem a aquesta part: “Prepara alguna cosa divertida, per favor.”

Es pot conjugar la diversió i l’aprenentatge en 2n de Batxillerat? És arriscat, però davant els resultats poc encoratjadors, es fa necessari algun canvi. I si provem a motivar-los?

Amb aquesta intenció, he preparat un material visual i un joc educatiu. Tot amb Genial.ly.

Primer, els alumnes accediran a la informació teòrica mitjançant unes infografies sobre les vocals obertes i tancades. Aquestes inclouen al final uns vídeos de la Universitat amb explicacions extra:

 

Després, accediran a uns formularis senzills per comprovar si han aprés el més important. I finalment faran un breakout per grups. Per poder aprofitar tot el treball, accediran també a un formulari on hauran d’escriure les respostes que se’ls va demanant. D’aquesta manera ens quedarà informació del que han fet a l’aula i podrem assignar una puntuació (si volem, clar).

Us convide a provar-ho 🙂